Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: všech 5 členů, 1 omluven

 

Hlavním programem schůze bylo:

 

  1. Oznámení o úmrtí
  2. Vyplacení dotace 1.D
  3. Rozdělení léčiv pro rok 2021
  4. Zřízení datové stránky ZO
  5. Úhrada za pronájem sídla ZO

 

Schůze výboru se konala prostřednictvím internetu - online.

 

  1. Schůze výboru byla zahájená připomenutím, že 24.3.2021 nás opustil př. Ing. Stanislav Horáček, dlouholetý člen a předseda základní organizace. Bohužel jsme v poslední době řešili jeho včelstva, které převzal jeho syn a podle kontroly, kterou provedl jednatel př. Ondák, je stanoviště bez včel a dost zanedbané. Jednatel se pokusí projednat situaci ohledně včelstev s manželkou př. Horáčka a její synem. V případě, že rodina př. Horáčka nebude komunikovat, požádáme o spolupráci Státní veterinární správu.
  2. Vyplacení dotace 1.D proběhlo do konce března všem včelařům dle schválených podkladů od SZIF. V současné době se zpracovává dokumentace, která bude do 15.4.2021 zaslána dle instrukcí ČSV na Okresní organizaci Vyškov. Tuto agendu zabezpečuje předseda společně s jednatelem ZO.
  3. Léčiva pro rok 2021 jsou u zdravotního referenta ZO, byla provedena úhrada za dopravné dle výpočtu OO Vyškov. Distribuci léčiv pro rok 2021 provedeme prostřednictvím důvěrníků ZO. Instrukce a postup úhrady za dodané léčiva důvěrníci obdrží prostřednictvím emailu od zdravotního referenty př. Topora.
  4. Vzhledem k situaci ohledně Covidu-19 a ulehčení komunikace s úřady ČR, byly založeny pro ZO datové stránky. Jejich využívání je zdarma. Přístup k datovým stránkám mají předseda, místopředseda, jednatel a pokladní.
  5. Výbor projednal úhradu za pronájem sídla ZO v prostorách Českého svazu chovatelů Vyškov. Dle smlouvy je úhrada stanovaná na dvě splátky v termínu 5.1. a 5.7. ve výši 1200,-kč. Výbor schválil provést úhradu za rok 2021 jednorázově do konce dubna tohoto roku.

 

Příští schůze výboru se koná 3.5.2021