Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: všech 5 členů, 2 omluveni

 

Hlavním programem schůze bylo:

 

  1. Výroční členská schůze za rok 2020
  2. Vyplacení dotace 1.D
  3. Úhrada objednaných léčiv
  4. Webové stránky základní ogranizace
  5. Přijetí nového člena

 

Schůze se konala prostřednictvím internetu - online.

 

  1. Výroční členská schůze za rok 2020 se vzhledem k vládním nařízením ohledně epidemie Covid-19 nemůže zatím konat tak, jako předešlé roky. Výbor navrhnul konání schůze korespondenční formou. Členové obdrželi podklady pro provedení výroční schůze písemnou formou, ale vzhledem ke skutečnosti, že jsme zpět obdrželi jenom 53 hlasovacích lístků, je výroční členská schůze za rok 2020 neplatná. Důvod: Hlasování se nezúčastnila větší polovina členů základní organizace (počet členů základní organizace je 121). Výbor schválil zorganizování nové výroční členské schůze v hotelu Dukla. Termín bude upřesněn na základě vládních nařízení ohledně epidemie Covid-19.
  2. Vyplacení dotace 1.D se provede na základě oběžníku ČSV, z.s. do konce března 2021. Část príspěvků byla odeslána na účty členů základní organizace. Členům, kteří nemají v evidenci číslo účtu, předají dotaci důvěrníci. Vyplněné doklady předají jednateli a ten předá veškeré doklady OO Vyškov do 15.4.2021.
  3. Výbor schválil úhradu za objednané léčiva při dodání léčiv základní organizaci. Distribuce léčiv proběhne prostřednictvím důvěrníků, kteří finanční prostředky za léčiva předají pokladní př. Schultzové nebo odešlou na účet organizace. Podrobné instrukce obdrží důvěrníci od př. Topora, který připraví distribuci léčiv pro jednotlivé důvěrníky.
  4. Výbor projednal potřebu aktualizace webových stránek. Výbor využil nabídku člena organizace př. Pavla Davida, který je ochoten webové stránky aktualizovat, případně upravit tak, aby odpovídaly současným trendům a je ochoten být jejich správcem. Výbor schválil nabídku př. Davida a předseda organizace předá veškeré poklady pro obnovení webových stránek základní organizace.
  5. Výbor schválil přijetí nového člena základní organizace př. Barbory Kramplové dnem 1.4.2021.

 

Příští schůze výboru se koná 6.4.2021 prostřednictvím internetu-online.