Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Z důvodů přetrvávajících vládních nařízení v souvislosti s epidemii COVID-19 se „Výroční členská schůze ZO Vyškov za rok 2020“ konala „PER  ROLLAM“, tj. v písemné formě.

Do 6. 3. 2021 měli členové základní organizace odevzdat tiskopis s vyjádřením k zaslané dokumentaci.

Ze 121 členů základní organizace doručilo své vyjádření 53 členů.

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky nadpoloviční většiny účasti členů základní organizace (dle stanov ČSV, z.s., čl. 12) k přijetí usnesení je výroční členská schůze konaná „PER ROLLAM“

 

n e p l a t n á.

 

Náhradní termín a místo Výroční členské schůze za rok 2020 bude upřesněno s ohledem na aktuální vládní nařízení epidemie Covid-19.

Chci poděkovat všem, kteří se na organizování přípravy výroční schůze podíleli a těm, kteří se výroční schůze zúčastnili,

 

        Ing. Ivo Peloušek - předseda